Perisur

11 July 2017

Perisur richt zich op het verbeteren van perinatale uitkomsten in Suriname door het ontwikkelen en implementeren van effectieve preventieve interventies gericht op de zorg voor zwangere vrouwen en hun baby’s. Door het implementeren van preventieve interventies kan met relatief lage kosten grote gezondheidswinst worden behaald.

Perisur monitort gegevens van zwangere vrouwen en hun baby’s om (trends in) geboorte-uitkomsten in Suriname te bestuderen, met name in ongunstige geboorte-uitkomsten zoals doodgeboorte, vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen.

Perisur wordt gecoördineerd door een stuurgroep in Suriname (voorzitter ir. Manodj Hindori, Sint Vincentius Ziekenhuis) en ondersteund door een adviesgroep in Nederland (voorzitter dr. Symone Detmar, TNO Gezond Leven). Projectleider is dr. Ashna Hindori-Mohangoo.

Voor meer informatie: https://perisur.org/

< Return to homepage